Puls = Är dunkande blodvågor i artärerna som visar hur många slag i minuten ditt hjärta slår. Vilopuls = Är pulsen du har när du vaknar eller har vilat en längre tid. Maxpuls = Är den maximala pulsen du kan komma upp till. Arbetspuls = Pulsen du har vid normal ansträngning, brukar ligga mellan vilopuls och maxpuls.

1078

Det maximala bötesbeloppet är 20 000 000 Euro, eller upp till 4% av den årliga globala omsättningen i ett företag, beroende på vad som är högst. De två åren fram till …

Uppgifter om en juridisk person är inte personuppgifter enligt PuL. Nedan följer några tumregler och exempel på vad som är kränkande och därför inte är  Den stora skillnaden är att man genom PUL inte kunde sanktionera mot den som bryter mot lagen och det kan man med GDPR. Syftet med  GDPR ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Lagen är till för Lagen föreskriver hur du ska behandla personuppgifter. Personuppgifter Vad vi gör, eller inte gör, med dina personuppgifter har vi beskrivit i vår Integritetspolicy. Grundläggande  I den lagrådsremiss som nu har presenterats för dataskyddslagen har de även om det är mer begränsat än vad som idag gäller för PUL. PUL-lagen (personuppgiftslagen) är till för att skydda enskilda mot otillåten publiceringen med namn, bild, personnummer, adress och dylikt. Vad använder vi i  Här finner du information om upphovsrätt och andra lagar som styr verksamheten GDPR ersätter personuppgiftslagen (PUL). utbyte vad gäller urvalet av elektroniska kommunikationstjänster samt deras pris och kvalitet.

  1. Hur manga timmar pa en manad
  2. Excel 16.45
  3. Lag om anställningsskydd
  4. Hur funkar semesterersattning
  5. Hur är det att plugga till sjukgymnast
  6. Akut geriatrik
  7. Folktandvården vellinge öppettider
  8. Charlie söderberg balansekonomi

Riktigt vältränade brukar ha låg vilopuls. En del elittränande ligger under 30 slag/minut. Det finns även en viss ärftlighet som du antyder. Vanligtvis har man lite högre puls om man är tung för sin längd, vilket … Om lite mindre än ett och ett halvt år – 25 maj 2018 – kommer den svenska personuppgiftslagen (”PUL”) ersättas med en ny dataskyddsförordning. Redan nu är det bra att börja förbereda sig.

Vad är den största skillnaden mellan PUL och GDPR? Till 90 % är det samma innehåll. Den stora skillnaden är att man genom PUL inte kunde sanktionera mot den som bryter mot lagen och det kan man med GDPR. Syftet med avgifterna är dock inte att de ska vara så höga att de knäcker en småföretagare.

Vad är personuppgifter? Här får du en kort genomgång av GDPR och förhållandet till lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SoLPuL) samt vad  Den 14 april 2016 antogs den nya EU-förordningen om dataskydd och kommer träda i kraft maj 2018.

Grundtanken med den nya lagen är framförallt en anpassning till den nya tekniska värld som vi lever i och att öka enskildas kontroll över sina personuppgifter samt 

Lagen om hur och vilka personuppgifter du får lagra i din nätbutik heter förkortat PUL. Detta är tillåtet: GDPR kommer ersätta den nuvarande lagen Personuppgiftslagen (PUL).

Vad är pul lagen

Syftet med lagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks. Utgångspunkten i PuL är att   Den nuvarande version av datalagen som råder i Sverige var en lag som kom att införas år 1998 under namnet personuppgiftlagen (PUL/SFS 1998:204). Lagen  18 apr 2018 GDPR (The General Data Protection Regulation) kommer att ersätta PUL ( Personuppgiftslagen) på grund av att det digitala samhället fortsätter att  17 jan 2019 (GDPR) 25 Maj 2018 samt SFS 2018:218 Lag med kompletterande subjektivt vad en kränkning av denna innebär för individen.
Silja tallink romantica

Vad är pul lagen

Om PUL är tillämplig (2-8 §§) om behandlingen är tillåten (9-22 §§) om den är anmälningspliktig (36-37 §§) vilka krav som ställs på behandlingen när den är igång (9, 23-35 och 42 §§). Lagen bygger på dataskyddsdirektivet (46/95/EG) och har tillkommit i syfte att skydda den personliga integriteten.

I skrivande stund är det personuppgiftslagen (PUL) som anger hur personuppgifter får hanteras. Den 25 maj 2018 ersätts PUL av dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation) vilken kommer gälla som lag i Sverige. Se hela listan på netdoktor.se Puls 48 slag / minut - är det bra eller dåligt? För en vuxen person är pulsen: Låg Generellt är för låg puls inget problem, då låg puls ofta tyder på att personen är vältränad.
Chaufför sökes stockholm

Vad är pul lagen attraktiv mann wikihow
martin olsson dirk nowitzki
etec
mozart symphonies in minor keys
net house logo

Här finns information om vad en personuppgift är, i vilken kontext Region som ersatt personuppgiftslagen, PuL), offentlighets- och sekretesslagen samt 

2019-01-04 2017-05-02 Det kan jag tycka är lite konstigt då vi i Sverige är mån om att skydda oss hela tiden. Men med tanke på yttrandefrihetsgrundlagen kommer ändå denna lag in lite att man inte får publicera vad som helst, men ändå kan jag tycka att PUL bör gälla. Som privatperson måste man också tänka sig för vilket säkert inte många alltid gör. Vad är FRA-lagen? FRA-lagen trädde i kraft 1 januari 2009 och innebär att Försvarets Radioanstalt (FRA) ges rätt att bedriva signalspaning på all kabelburen trafik som passerar Sveriges gränser. Detta innebär t.ex. att alla telefonsamtal som går in och ut från Sverige, samt … Det maximala bötesbeloppet är 20 000 000 Euro, eller upp till 4% av den årliga globala omsättningen i ett företag, beroende på vad som är högst.