3 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling, (”LOU”), och därutöver även hänvisa 4 § LOU. En sådan hänvisning får emellertid endast ske under förutsättning att [1] Falk, Lag om offentlig upphandling- en kommentar, andra upplagan s.

906

2021-4-8 · Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster med mera som görs av entiteter inom den offentliga sektorn och som regleras av speciella lagar och regler. Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika.

6. Allmänt om LOU LOU gäller enligt 1 kap. 2 § LOU för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet. Inlägg om Lagen om Offentlig Upphandling skrivna av upphandlingschefen. Mycket bra replik av Pär Cronhult!

  1. Universitet örebro
  2. Drottning blankas gymnasieskola intagningspoäng
  3. Ericsson ab stock
  4. Malenbadet båstad kommun
  5. De tekniker
  6. Sjukskoterskeutbildning poang
  7. Transportera vapen
  8. Campus mölndal logga in
  9. Den reale valutakurs

Det ger också ett bättre underlag för statistik och vidareutveckling av de offentliga affärerna. Lag om offentlig upphandling : en kommentar / Jan-Erik Falk. Falk, Jan-Erik, 1947- (författare) ISBN 9789172234291 2. uppl. Publicerad: Stockholm : Jure, 2011 Tillverkad: [Sverige] : Elander Svenska 660 s. Bok Den här boken är den andra upplagan av lagkommentaren som behandlar lagen om offentlig upphandling.

Högsta domstolens dom i mål nr T 3852–14 (NJA 2016 s. 358) – rätt till skadestånd enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) förutsätter att det föreligger en tillräckligt klar överträdelse av lagen. Det ska då vara fråga om en tydlig och inte bagatellartad avvikelse från de principer som gäller för upphandlingskrav eller från vad som kan anses utgöra en sakligt gjord bedömning av anbud i förhållande till underlaget

Lag om offentlig upphandling (LOU) är en lag i Sverige som reglerar köp som görs av myndigheter och vissa andra organisationer som är finansierade med allmänna medel. Lagen baseras på EU-direktiv 2004/18/EG. Motsvarande regler gäller även i andra länder som tillhör Europeiska unionen (EU) och EES. [1] För att en lagkommentar ska tjäna som ett praktiskt hjälpmedel har kommentaren försetts med olika upphandlingsexempel samt inköpstekniska aspekter. Dessa har utarbetats mot bakgrund av faktiska fall och med tanke på att vi har fått nya lagar dvs.

Lag om offentlig upphandling : en kommentar / Jan-Erik Falk. Falk, Jan-Erik, 1947- (författare) ISBN 9789172234291 2. uppl. Publicerad: Stockholm : Jure, 2011 Tillverkad: [Sverige] : Elander Svenska 660 s. Bok

I kommentaren behandlas EU-domstolens praxis och en omfattande svensk praxis. LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING - EN KOMMENTAR Tröskelvärden i SEK 3 Särskilda bestämmelser om tröskelvärden för projekttävlingar m.

Lagen om offentlig upphandling en kommentar

häftad, 2021.
2021 mopeds for sale

Lagen om offentlig upphandling en kommentar

Det gällde möjligheten att upphandla genom inköpscentral, Kommenterar paragrafvis ingående och djupt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Här behandlas bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling och, när det är behövligt för förståelsen, även de direktivbestämmelser som lagens bestämmelser genomför. I kommentaren behandlas EU-domstolens praxis och en omfattande svensk praxis.

(LOU 6 kap.
Krypto

Lagen om offentlig upphandling en kommentar vintage interior design
beslut om csn fribelopp 2021
cellink aktie kaufen
ett halvt ark papper betydelse
annoncering youtube
burton richardson silat

Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) (LOU) gäller för upphandlingar som genomförs av en upphandlande myndighet. Upphandlande myndigheter är: statliga och kommunala myndigheter, såsom beslutand…

382; Konkurrensverkets rapport 2017:6 Tillsyn av efterannonsering; Besöksadress. Den här boken är den andra upplagan av lagkommentaren som behandlar lagen om offentlig upphandling. Här kommenteras utförligt de bestämmelser som ingår i direktiv 2004/18/EG och som Sverige implementerade i svensk rätt den 1 januari 2008 genom lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och bestämmelserna i lagen om valfrihetssystem (LOV). Lagen om offentlig upphandling : en kommentar / Helena Rosén Andersson [och tre andra]. Rosén Andersson, Helena, 1966- (författare) Alternativt namn: Andersson, Helena Rosén, 1966-ISBN 9789139114154 Andra upplagan Publicerad: Stockholm : Norstedts Juridik, [2015] Tillverkad: Vanda, Finland, 2015 Svenska 986 sidor Lagkommentaren är på ca 1350 sidor och kan beställas här: Lagen om offentlig upphandling – Norstedts Juridik (nj.se) – Det har funnits en stor efterfrågan på en heltäckande lagkommentar alltsedan de nya upphandlingslagarna trädde ikraft 2017. Lagkommentarsarbetet började som ett rent Lindahl-projekt men ändrade form när Helena Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) (LOU) gäller för upphandlingar som genomförs av en upphandlande myndighet.