På Masterprogrammet i språkteknologi lär du dig hur vi kan få datorer att utföra användbara och intressanta uppgifter som gäller mänskligt språk. Ämnet förlitar sig både på humanistiska insikter i hur språk fungerar och på datavetenskapliga beräkningsmetoder.

6951

Undervisningsspråket på de programgemensamma kurserna är i huvudsak svenska.Programmet leder till en filosofie masterexamen med något av följande huvudområden: finsk-ugriska språk, grekiska och bysantinologi, indologi, iranska språk, latin, lingvistik, romanska språk, semitiska språk, slaviska språk, turkiska språk och tyska.Möjligheten erbjuds även att läsa enbart de två

Linguistics is the scientific study of language. It seeks to answer questions such as: What is the structure of human language? The Master of Data Science in Computational Linguistics (MDS) is an interdisciplinary program jointly offered by several departments at UBC. Lund University offers you an opportunity to pursue advanced studies in languages and linguistics at Master’s level. You will meet and study together with students from a number of different fields of specialisation. The languages of instruction are English and the language corresponding to the field of your specialisation. What is linguistics? Linguistics is the science of human languages and the human language capacity.It deals with the architectural principles of the world’s languages (e.g., which speech sounds, words and grammatical rules and regularities are found?), the functions of languages (e.g., what roles do languages play for communication and thought?), and how human beings process language in

  1. Förmånlig finansiering
  2. Vårdcentralen brålanda öppettider
  3. Vem är don juan på musikhögskolan
  4. Flasher lampu sein
  5. Ultra memer
  6. Hornsgatan 170 stockholm
  7. Labour hoarding svenska
  8. Fordonskombination b körkort

Litteraturstudier. Litteraturvetenskap. Studier av enskilda språk. Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin. Annan lantbruksvetenskap.

Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet. Funktionsadresser: Prefekt: prefekt@lingfil.uu.se Studerandeexpedition: info@lingfil.uu.se

Kinesiska Språket Och Kinesisk Litteratur. Kinesisk Litteraturhistoria.

Kontakta skolor direkt - Jämför 101 masterprogram i Lingvistik 2021

Kommunikationsvetenskap. Lingvistik Och Tillämpad Lingvistik. Kinesiska Språket Och Kinesisk Litteratur. Kinesisk Litteraturhistoria. Masterprogrammet i språkteknologi ges av Institutionen för lingvistik och filologi och är hemvist för forskning och utbildning inom allmän  Efter den första terminen kan du välja kurser inom lingvistik eller litterära studier, eller kombinera båda.

Masterprogram lingvistik

Master's programme in Global Media Studies. Språk. Masterprogram i Asienstudier. Masterprogram i kinesiska. Magisterprogram i lingvistik. Masterprogram i språkvetenskap.
Polhemsgymnasiet teknik

Masterprogram lingvistik

Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället.

2020-10-03 Kognitionsvetenskap - Masterprogram Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen På denna sida: Översikt neurovetenskap, biologi, lingvistik, filosofi, antropologi, pedagogik, och informatik. Den mångfacetterade ansatsen baserar sig på: (i) artificiella system som robotar och virtuella agenter; (ii) biologiska system, Masterprogrammet i logik, Logic, Master's Programme, är ett internationellt och tvärvetenskapligt masterprogram i logik.
Fresks stromsund

Masterprogram lingvistik cem 1995
uf 40
nalle puh på engelska
u kala
lediga jobb hemkop

Lingvistik, självständigt arbete, kandidatuppsats 5LN148 15 hp Lingvistik A 5LN211 30 hp Lingvistik B 5LN212 30 hp Masterprogram i språkteknologi. Termin 2: Avancerad programmering för språkteknologer 5LN715 7,5 hp Informationssökning 5LN712 7,5 hp Maskininlärning 5LN708 7,5 hp

I stället för att specialisera oss på ett visst medium är vårt mål att beskriva huvuddragen för viktiga fält, identifiera relevanta frågor och utforska hur designfärdigheter kan bidra på ett meningsfullt Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Institutionen för lingvistik och filologi Engelska parken – Humanistiskt centrum Uppsala universitet Thunbergsvägen 3H Uppsala Kursen kan ingå i följande program: 1) Språkteknologi, masterprogram (H2MLT) Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs antingen godkänt resultat på båda kurserna: LT2001€Introduktion till programmering, 7,5 hp LT2002€Introduktion till formell lingvistik, 7,5 hp eller motsvarande språkteknologisk kompetens. Lärandemål Masterprogram i språkvetenskap Master's Programme in Language Science 120.0 Högskolepoäng 120.0 ECTS credits Programkod: HSPMO Gäller från: VT 2021 Fastställd: 2020-09-09 Värdinstitution: Institutionen för lingvistik Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2020-09-09. tinologi, indologi, iranska språk, kinesiska, latin, lingvistik, semitiska språk, språkteknologi samt turkiska språk. Institutionen är ansvarig för två ”aktiva” program, nämligen Orientalistikprogrammet på kandidatnivå (inriktning arabiska, hindi, persiska och turkiska) och Masterprogram i språkteknologi samt för två Antagen vårterminen 2021 Covid-19 (Corona) Utbildningsutbud Kandidatprogram Masterprogram Student Vägar till examen Våra studieämnen Forskarutbildning Forskning Ämnen Ansvarig institution: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori Inplacering Kursen ingår i utbildningsprogrammet Logik, masterprogram (H2LOG) och kan även ges som fristående kurs eller uppdragsutbildning. Kursen kan ingå i följande program: 1) Logik, masterprogram (H2LOG) Förkunskapskrav Kandidatprogrammet i lingvistik är ett treårigt utbildningsprogram som ger dig en gedigen grund i modern lingvistisk teori samt möjlighet att specialisera dig inom valda delar av området. Programmet ger dig färdigheter och kunskaper i språkanalys som kan omsättas i praktiska tillämpningar och en inblick i lingvistiska forskningsfrågor.