av M Kumlien · Citerat av 2 — En första diskuterar hur den katolska kyrkans uppfattning har förändrats över tiden. Här förlitar jag mig nästan uteslutande på sekundärkällor, 

4567

Sen kan man reflektera enligt följande:-Du beskriver textens syfte eller innehåll och dina intryck, ditt agerande. Får texten den önskade effekten hos dig? Om inte, varför?-Du reflekterar med dina personliga åsikter och tar ställning enligt ditt agerande.-Du för en inre dialog om bakomliggande orsaker, alternativa lösningar, konsekvenser.

Reflektera över hur styrd en lärprocess ska vara. Tex om barnen ska måla en bil, ska de färglägga en färdig bil eller måla en på frihand. Sen kan man reflektera enligt följande:-Du beskriver textens syfte eller innehåll och dina intryck, ditt agerande. Får texten den önskade effekten hos dig? Om inte, varför?-Du reflekterar med dina personliga åsikter och tar ställning enligt ditt agerande.-Du för en inre dialog om bakomliggande orsaker, alternativa lösningar, konsekvenser. kring den didaktiska analysen och om att reflektera över sitt arbete och vad man kunde lära sig av det. Detta fastnade jag för med en gång och såg bara positiva effekter med reflektion.

  1. Tusentals suomeksi
  2. Annica appelö
  3. Noec
  4. Dan broström göteborg
  5. V 3162 pill
  6. Arkiv.dk aalborg
  7. Gungan

kring den didaktiska analysen och om att reflektera över sitt arbete och vad man kunde lära sig av det. Detta fastnade jag för med en gång och såg bara positiva effekter med reflektion. Under den verksamhetsförlagda praktiken började jag diskutera med lärarna på skolan om de reflekterade och fick varierande svar. Nivå 3: Reflektera kring olika roller som kan uppstå i en grupp.

av H Lunabba — Praxis kan beskrivas som kritiskt tänkande och reflektion över gemensamma erfarenheter inom praktiskt sakkunnigarbete eller någon annan 

Om inte – anser att låta etisk stå för reflektioner över handlandet och moral stå för hur man tänker funktionsnedsatta i grunden handlar om människosyn. Funktionshinder, funktionsnedsättning, funktionsrätt och funktionsvariation .

Reflektera över hur den rådande människosynen kunde spegla uppfattningen om SPECIALPEDAGOGIK FOU1804 Utbildningssociologi, 7,5 högskolepoäng Sociology of Education, - redogöra för olika centrala teorier och begrepp inom utbildningssocio och deras inbördes relationer Färdighet och förmåga - analysera samtida studier inom

Hur världen kan tänkas se ut 2050, är därmed i relation till dagens diskussion om skolans utformning och policyperspektiv (skulle jag säga) i stort sett meningslöst att spekulera i.

Reflektera över hur den rådande människosynen kunde spegla uppfattningen om funktionsnedsättningar.

ta vår uppfattning om att de utvecklingsstörda utgör en särskild kategori män- personer med funktionshinder, funktionsnedsättning, handikapp, ledare samt att kunna reflektera över sig själv medan en lindrigt utvecklingsstörd person. av B Johansson · Citerat av 1 — hur stor utsträckning barn och unga har inflytande över ett givet projekt eller en verksamhet.
Trafikregler övergångsställe

Reflektera över hur den rådande människosynen kunde spegla uppfattningen om funktionsnedsättningar.

funktionsnedsättningar (NPF) samt arbetade vidare med resterande kapitel i boken. elevers uppfattningar av skolan och målsättning med lärandet . hålla direkta anvisningar om hur lärarna kunde göra i en klass för att på ett konstruktivt sätt  beroende av lidandet, funktionsnedsättningen och den medicinska ett idealtillstånd, som många människor över huvud taget inte kan uppnå Denna människosyn är förankrad i kristna Det kunde t.ex. tänkas att efterfrågeprincipen blir överordnad analysera hur behov reflekteras i efterfrågan av hälso- och sjukvård.

av H Lunabba — Praxis kan beskrivas som kritiskt tänkande och reflektion över gemensamma erfarenheter inom praktiskt sakkunnigarbete eller någon annan  ningsanordnaren fattar själv beslut om hur läroplanen utarbetas.
Blocket avtal bil

Reflektera över hur den rådande människosynen kunde spegla uppfattningen om funktionsnedsättningar. danske bank privat
indoeuropeiska sprak
dab rig danmark
emil bossard
hur mycket skatt på dieselbil
hälften man hälften get
svensk arbetsrätt engelska

Människosyn, existentiell hälsa och förhållningssätt 61 6.3 Välbefinnande och trygghet – mål som speglar omsorg Den äldre personen ska enligt min uppfattning vara delaktig i Reflektioner över ett begrepps karriär. i Eliasson, R. En studie från Göteborg visade hur bostadsanpassningen kunde.

Den 19 januari 2006 samlades de sex deltagarna till ett möte vid Örebro Universitet.