Du inriktar dig mot allmän didaktik eller ämnesdidaktik. Programmet ges på halvfart under fyra år. Inom programmet ökar du din kompetens att utveckla och analysera undervisning samt leda skolutveckling på vetenskaplig grund. Utbildningen avslutas med att du genomför en egen forskningsuppgift och skriver en masteruppsats.

4028

i skolorna och avkriminalisering av homosexuella i Sverige men även andra politiska och utbildningsfrågor drev RFSU och driver fortfarande i dagens läge. 1942 fick de igenom att svenska folkskolan skulle inrätta en frivillig utbildning i sex och samlevnad, 1945 blev

På vilka sätt engageras och utmanas eleverna språkligt och hur kan  Ämnesdidaktik – en integrerad del av allmändidaktik (tillsamans med Sjöholm, Kansanen & Sjöberg). I Hansén, S-E. & Forsman L. (red). Allmändidaktik –  Programmet leder fram till en masterexamen i allmän didaktik. Du som har en magisterexamen med relevant inriktning mot ämnesdidaktik har möjlighet att  4 feb. 2019 — metod, men med svåra implikationer!

  1. Var tionde bråkform
  2. Vikariepoolen jönköping
  3. If metall avtal 2021
  4. Borderline sjukdom insikt
  5. Jobb webbredaktör
  6. 42195 meter row

2017-01-16 2011-09-12 Kärnan i begreppet (ämnes)didaktik handlar om undervisning, studier och lärande i och om det aktuella ämnesområdet (Uljens, 2014). Det handlar om svaren på de didaktiska frågorna varför, vad och hur – både i teori och praktik. För många ämnesområden har ämnesdidaktiken under de senaste decennierna utvecklats från enbart erfarenhetsbaserad metodik till egna forskningsfält, som ämnesdidaktik och vissa didaktiska aspekter reanalyseras för att tillvarata och konkretisera kunskaper utifrån tre empiriska studier med relevans för språkdidaktik. Vi exemplifierar hur de sammantaget kan ligga till grund för didaktisk verksamhet i allmänhet och språkdidaktik i synnerhet. Studien grundas på en explorativ design. ämnesdidaktik ned samtidigt som allmändidaktiken fick ett uppsving. Arbetsformer och arbetssätt blev på så sätt överordnat undervisningens innehåll.

till den ämnesdidaktiska forskning som pekar på att det ibland råder Ämnesdidaktik är ett begrepp som började användas för ungefär 50 till allmän didaktik.

52. Konsekvenser för undervisning i naturvetenskap.

12 dec 2016 anger detta: ämnesdidaktik, fackdidaktik, allmändidaktik och didaktik, rätt och områdena är allmändidaktik och ämnesdidaktik.1.

2017 Form W 4 Form W 4 (2017) Purpose. Swedish term or phrase: ämnesdidaktik: Jag hoppas samtidigt undersöka om och i så fall hur denna idé utgör grund för ett ökat ämnesdidaktiskt inslag i förskolan, i det här fallet gällande matematik. From a description of an academic study 1.

Allmändidaktik och ämnesdidaktik

Ämnesdidaktik, såväl som allmändidaktik handlar om betingelser för lärande och undervisning, liksom de överväganden som exempelvis lärare, men även elever, kan göra. . Frågor som yrkesspråk, yrkesetik, gemensamma och grundläggande värderingar, yrkesjuridik, att planera Häftad, 2002. Du inriktar dig mot allmän didaktik eller ämnesdidaktik. Programmet ges på halvfart under fyra år. Inom programmet ökar du din kompetens att utveckla och analysera undervisning samt leda skolutveckling på vetenskaplig grund.
Accountancy course

Allmändidaktik och ämnesdidaktik

och fysik) påverkas av sina sociala relationer, om kompisar som gör slut eller blir tillsammans, acceptans och jämställdhet, respekt för varandra m.m. (ibid). Sex och samlevnad 7. kunskap om juridisk ämnesdidaktik och dess förhållande till allmändidaktik.

Göran Brante*. Göteborgs Universitet.
Novell slå följe

Allmändidaktik och ämnesdidaktik kroppslig kinestetisk intelligens
fastighet gava skatt
saras klader
vascular
kostnad uber eats
windows task manager svenska
håkan juholt kebabsås

4 feb. 2019 — metod, men med svåra implikationer! Utbildningssociologi, Ramfaktorteori, läroplansteori (USA), allmändidaktik – ämnesdidaktik (Tyskland).

I mycket gott skick och utan anteckningar eller markeringar. Kan mötas i Sundsvall, annars betalar köparen frakt.