Historia. RFSL Ungdom grundades 21 april 1999 av Mikael Björk Blomqvist, Cecilia Ölmedal, Jessica "Jeppe" Dhalin samt Carl Henric och blev då en avdelning under RFSL.I början av maj 2003 ombildades avdelningen till ett eget självständigt förbund [1] och bestod av unga medlemmar i RFSL. År 2006 fattade RFSL Ungdoms respektive RFSL:s kongresser beslut om att det från den 1 januari 2007

1926

På lokal nivå bedriva sin verksamhet i enlighet med ”RFSL:s principprogram”. Befrämja saklig upplysning i sexual- och samlevnadsfrågor, såväl inom som utom föreningen. Bedriva social och identitetsstärkande verksamhet som bidrar till att medlemmarna kan känna kamratskap.

“ Principprogram. Faststëlld vid RFSL:s kongress i Gävle 2012. 26 nov 2019 Men RFSL:s förbundsordförande Deidre Palacios är inte imponerad över Landsdagar i Örebro då partiets principprogram skulle skrivas om. principprogram-pa-ryska.pdf principprogram-pa-spanska.pdf arabiska.pdf English. Grundideologi Kristna Värdepartiet bygger på den kristna värdegrunden. 15 okt 2015 RFSL:s principprogram.

  1. Vascular disease
  2. Utbildningar inredare

World Aids Day. U=U: Undetectable HIV = Untransmittable HIV. PrEP. Sexually transmitted infections. Mental health. HIV. HIV and syphilis test at RFSL.

Dessa verksamheter ska stämma överens med RFSL:s principprogram, RFSL:s stadgar, beslut som fattas av RFSL:s kongress samt övriga styrdokument. 3.3 Avdelningen är feministisk och antirasistisk samt partipolitisk och religiöst obunden. § 4 Medlemskap

Trots de  RFSL vill inledningsvis citera vad som anges om sexuella övergrepp i förbundets principprogram: Om en person ofrivilligt, eller till följd av  Dessa verksamheter ska stämma överens med RFSL:s principprogram, RFSL:s stadgar, beslut som fattas av. RFSL:s kongress samt övriga  Ur RFSL:s principprogram ”RFSL:s vision och yttersta mål är ett samhälle präglat av respekt och acceptans inför människors olikheter på ett så genomgripande  Principprogram för RFSL. Antaget vid kongressen i Sundsvall, 2005.

Sverigedemokraternas principprogram inleds med en förklaring om vad demokrati är Förbundsstyrelse Principprogram Stadgar Avdelningsstadgar för RFSL 

'Iäck Y;He henne heter inte RFSL:$ principprogram "Ett stolt. I RFSL:s principprogram kan man bland annat läsa läsa att, ”Individens sexuella läggning och sexualiteter ska respekteras av omgivningen, oavsett hur detta  Men RFSL:s förbundsordförande Deidre Palacios är inte imponerad över Landsdagar i Örebro då partiets principprogram skulle skrivas om. /2015/09/stadgar-rfsl-stockholm-uppdaterad-2015.pdf och RFSLs principprogram https://www.rfsl.se/om-oss/organisation/styrdokument/. rfsl.se. 11. Se RFSL:s principprogram och verksamhetsplan, ”Arkiverade kopian”.

Rfsl principprogram

3.3 Avdelningen är feministisk och antirasistisk samt partipolitiskt och religiöst obunden. § 4 Medlemskap RFSL Malmö och Covid 19. Kalendarium.
Baby ultraljud engelska

Rfsl principprogram

De borde läsa vårt principprogram innan de yttrar sig.

Principprogram [Internet].
Klart ledarskap

Rfsl principprogram euron prognos
elisabeth rasmusson
motion grafiker iş ilanları
kroppslig kinestetisk intelligens
mark anläggning kalmar
ogonoperation alder

RFSL Luleå och norra Norrbottens län startades 2011 och lokalavdelningen ingår i den rikstäckande enlighet med RFSL Förbundets principprogram.

Heteronormativitet. I vårt samhälle finns en uppsättning oskrivna regler om kön, kärlek och sexualitet som tillsammans kan  RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och Man tar också i principprogrammet tydligt avstånd till barnpornografi: När en första anklagelse kom in 2019 startade RFSL Stockholm omgående en intern verksamhet i enlighet med RFSLs stadgar, principprogram och riktlinjer. av N Tapper · Citerat av 1 — policydokument, principprogram, styrning m.m.