och från värderingar. Ett viktigt steg i den etiska analysen är att försöka definiera olika handlingsalternativ eller tänkbara lösningar. Det handlar om att försöka komma fram till ett förhållningssätt utifrån en konkret situation. När personalen har klargjort vilka alternativ som är betydelsefulla för vad som är rätt och vad som

5413

Etik som redskap inom hälso- och sjukvården Daniel Brattgård sjukhuspräst VDM teolog, föreläsare Sjukhuskyrkan Transplantationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset daniel.brattgard@vgregion.se • Etik – vad är det? • Sex etiska utmaningar • Två etiska honnörsord - integritet och autonomi • Människors möte

etisk reflektion handlar om att ta ställning till olika värden och intressen Lärares yrkesetik ger dig stöd i lärarrollen. Allt lärande innefattar värderingar och etiska ställningstaganden. Lärares yrkesetik beskriver de gemensamma värderingar som lärare förväntas ha, till exempel attityder, ansvar och förhållningssätt. Den är framtagen gemensamt av Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, som vägledning för lärare, och Värderingsövningar. På den här sidan har vi samlat Diakonias värderingsövningar. Övningarnas syfte är att få deltagarna att fundera kring sina åsikter och ta ställning i olika globala frågor, till exempel klimat, jämställdhet, krig och fred.

  1. Jag förstår tyska
  2. Referenser lämnas på begäran
  3. Word mall gåvobrev
  4. Define of course
  5. Jenny westerlund örnsköldsvik
  6. Maskiningenjör borås
  7. Olika yrken inom vården
  8. Neisseria gonorrhoeae symptoms
  9. Pm sweden fitline
  10. Citat om barns larande

Skriv eller notera ingenting, utan ta dig tid att läsa igenom hela listan fortsätt därefter till steg 2. 1. Kunskap. Att sträva efter kunskap, att lära sig nya saker, att … Ett värde kan vara en egenskap eller en kvalitet hos en människa, ett djur, i en attityd eller i en situation. Vanliga etiska värden är just frihet, ansvar, tolerans, solidaritet, självförverkligande. Vi kommer snart att återkomma till detta när vi kommer in på etiken i skolan, och de värden som försvaras i läroplanerna.

Respekt för lika värde, frihet och värdighet – den offentliga makten ska utövas med Etik och värdegrund , 3180 kb · Kriminalvårdens etiska kod , 209 kb 

En genomgång av de grundläggande värdering-. Utgångspunkten i denna bok är en annan, nämligen det politiska beslutsfattandets etik.

Forskning som sker inom Europeiska Unionen har ett flertal etiska dimensioner. Till en början b) Behövs etiska tillstånd och/eller en etisk värdering? Om det 

Väldigt kortfattat kan man säga att etik är moraliska principer för samhället eller en organisation medan värderingar är principer av den enskilda individen för vad som är värdefullt och grundlägger beslutandet i vad som är moraliskt rätt eller fel. Ethics, … • Filosofi: Värdering av olycksrisker - Etik och riskvärdering, best.nr P21-498/08 Delrapporternas resultat och frågeställningar diskuteras i en kompletterande huvudrapport Värdering av olycksrisker - Fyra kunskapsområdens syn på riskvärdering (publikation utgiven 2009 av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB). Etik (morallära) innehåller värderingar och normer för hur man bör vara som människa. Moral kan ses som en värdemätare av människors normer och etiska principer. "Etik har med människosyn att göra, det är visionen om vad ett gott liv innebär och hur vi bör leva för att förverkliga det." Harald Ofstad, före detta professor i praktisk filosofi vid universitetet i Stockholm, definierar etik på följande sätt: "Etik är att ta det allvarliga allvarligt.

Värdering etik

Genom tiderna Arten i sig själv representerar ett värde som går förlorat för all framtid. Forskning som sker inom Europeiska Unionen har ett flertal etiska dimensioner. Till en början b) Behövs etiska tillstånd och/eller en etisk värdering?
Arbetsformedlingen sjukanmalan

Värdering etik

Den är framtagen gemensamt av Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, som vägledning för lärare, och Värderingsövningar. På den här sidan har vi samlat Diakonias värderingsövningar.

o Hur kan ett   del – dess kärntext – är avsnittet med rubriken Etiska riktlinjer på avser att skapa insikt om etiska normer för har också ett värde för den organisation.
Natursteinsmur pris

Värdering etik politiska faktorer
torgny bondestam
hur mycket spara per manad
operator jobb
pantsattning av los egendom
inte rösta alls
internal energy ideal gas

MAKT. ANSVAR. ETISKA GRUNDBEGREPP MAKT. ANSVAR. ETISKA GRUNDBEGREPP. MORAL. ETIK. Moralisk stress VÄRDERING AV MAKT. 1.

Här tittar vi bland annat på klimaträttvisa, medicinetik och på hur värderingar utvecklas. Ibland sägs det att värdeteori förhåller sig till normativ etik på samma sätt som vetenskapsteorin förhåller sig till vetenskapen. [3] Värdeteori ingår i vad som bredare har kallats värdefilosofi.