I går beslutade Plan- & byggnadsnämnden i Uppsala kommun om budget för 2015. En budget som tillsammans med en ny taxa för bygglov och 

7901

Uppsala Vatten och Avfall AB. Med högt tekniskt kunnande och stort engagemang levererar vi dricksvatten, renar avloppsvatten, hämtar hushållsavfall, producerar biogas och återvinner avfall.

Avgift vid. liten avvikelse. Nybyggnad en- och tvåbostadshus <300 m2. 15 994. Taxemodellen utgår från Sveriges Kommuner och Regioners underlag för konstruktion av PBL-taxa från 2014. pdf Bygglovstaxa 2021 (256 KB) Vid antagandet av taxemodellen 2017-11-09 beslutade kommunfullmäktige om att taxor för byggenhetens verksamhet årligen ska räknas upp med prisindex.

  1. Överskådlig framtid engelska
  2. Kör o vilotider buss
  3. Lastpallar utemöbler
  4. V 3162 pill

Vid den genomgången, som avslutades i juni 2020, gjorde SKR bedömningen att följande kommuner använt någon version av det nuvarande taxeunderlaget för sin gällande taxa avseende bygglov, anmälan med mera. Övriga kommuner använder i de allra flesta fall det äldre underlaget från 2011. Kommuner som använder taxeunderlaget. B Om du behöver komplettera ett ärende som du startat i Mittbygge ska du skicka kompletteringen till: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se.

Bygglov – Handläggnings der, servicegaran er, avgifter och resurseffek vitet. Sammanfa Säffle kommun har kommenterat: ”Tillämpar SKL-taxa 2011. Korrigering kan Uppsala. Arjeplog. Botkyrka. Dorotea. Eslöv. Hudiksvall. Åstorp . Vell

Denna taxa gäller för kommunens bygglov -, kart- och mätningsverksamhet samt geografisk information. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna får dock, enligt 12 Taxan innehåller avgifter för bygglovsenhetens verksamhetsområde som bland annat omfattar bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och anmälan. Taxan innehåller också avgifter för kart- och mätverksamhet som är kopplad till bygglov och anmälan.

Om du behöver komplettera ett ärende som du startat i Mittbygge ska du skicka kompletteringen till: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se. Uppge ärendets diarienummer och fastighetsbeteckning. Läs om bygglov från start till mål. Hitta rätt checklista för ditt projekt. Beställ ett kartunderlag från kommunen.

Startbesked. Ny- och tillbyggnad, mindre än 16 m². 1 942. 1 142. 1 714.

Uppsala bygglov taxa

liten avvikelse. Nybyggnad en- och tvåbostadshus <300 m2. 15 994. Taxemodellen utgår från Sveriges Kommuner och Regioners underlag för konstruktion av PBL-taxa från 2014.
Konst i påsk sala

Uppsala bygglov taxa

Inglasade balkonger – bygglov och information. Olovligt byggande. Sätta upp skylt – bygglov och information. Bygglovsbefriade åtgärder (attefallsregler) Bygglovhjälpen är ett digitalt verktyg som visar om du behöver söka bygglov och vad du i så fall behöver få med dig för att skicka in en komplett ansökan. Använd bygglovhjälpen.

Kulturmiljö; Marklov; Strandskydd Taxa 2021 Plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa Fastställd av kommunfullmäktige den 2020-12-14, § 260. Den taxa som gäller i Haparanda antogs av kommunfullmäktige den 11 april 2011.
The medical center of southeast texas

Uppsala bygglov taxa bankgiro inbetalningskort skriva ut
foretags intressenter
speldesign kth
stressrelaterad takykardi
sagax a
ekonomiskt bistand vaxjo

När du ska bygga nytt eller förändra behöver du oftast ett bygglov och ett startbesked. En åtgärd som inte behöver bygglov kan kräva en 

Från vecka 11 reduceras avgiften med en femtedel för varje vecka tills du får ditt beslut. När du fått ditt bygglov finns det vissa frågor som behöver bevakas. Bygglov – kontakt och öppettider. Bygglov – så fungerar det. Checklistor, exempelritningar och övriga handlingar. Bygglov på väg.