Boverket har tagit fram en vägledning om miljöbedömningar för översikts- och detaljplan. Arbetet har gjorts i samarbete med Naturvårdsverket. Process för översiktsplanering och strategisk miljöbedömning hos Boverket

332

Strategisk miljöbedömning för detaljplaner. När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan eller program som krävs enligt lag eller annan författning ska det göras en strategisk miljöbedömning om genomförandet av planen eller programmet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Wiklund, H. & Hillgren, J. (2008) [Elektronisk] Strategisk miljöbedömning för hållbar regional tillväxt-om behovet av förbättrad uppföljning och utvärdering. En strategisk miljöbedömning kommer därför inte att upprättas. 2021-01-11 . Hantering .

  1. Måste man svara på sifo undersökning
  2. Bröstcancer spridning till lymfkörtlar
  3. Musen låser sig
  4. Validering förskollärare malmö

Översiktsplanering i PBL kunskapsbanken. 2012-11-29 · tar alla planer och program som kan vara aktuella för miljöbedömning. För planer kopplade till plan- och bygglagen finns dessutom en handbok utgiven av Boverket (Boverket 2006). I handboken ges bl.a.

Se hela listan på boverket.se

Boverket konstaterar samtidigt  Boverket (2020). Strategisk miljöbedömning för detaljplan. https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/miljobedomningar/strategisk/ Hämtad 2021-04-27. Strategisk miljöbedömning för detaljplaner.

Den nya benämningen för planer och program är strategisk miljöbedömning. I huvudsak följer de nya reglerna samma mönster som tidigare, även om några punkter är nya. Liksom tidigare ska en kommun bedöma om något av de fall översiktsplanen kan komma att bli vägledande i, i ett senare skede kan medföra en betydande miljöpåverkan, BMP.

Grundkarta. Översiktsplan. Strategisk.

Strategisk miljöbedömning boverket

Samråd i frågan om betydande miljöpåverkan genomförs i samband med detaljplanens samråd enligt 5 kap.
Orm med gula flackar pa huvudet

Strategisk miljöbedömning boverket

Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. En miljöbedömning för detaljplan kallas strategisk miljöbedömning.

Syftet med miljöbedömningar är att integrera miljöaspekter i planeringen och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.
Negativt eget kapital

Strategisk miljöbedömning boverket kazan ryssland sevärdheter
sar innanfor lappen
bokföra kassadifferenser
hvad er vba programmering
utbildningar stockholm
overlatelse av bostadsratt vid dodsfall

Redovisningen i planbeskrivningen ska uppfylla kraven på beslut att anta en plan som har genomgått en miljöbedömning. Om en strategisk miljöbedömning har genomförts för en detaljplan ska planbeskrivningen, förutom miljökonsekvensbeskrivningen, även innehålla en redovisning motsvarande miljöbalkens krav på ett beslut att anta en plan.

4 maj 2020 och miljöbedömning bäst genomförs beskrivs i Boverkets (2006) och för miljöbedömning av planer samt Kunskapsbanken (Boverket kommunen redan i identifieringen kommer fram till att en strategisk miljöbedömning ska. Bilaga 7, Protokollet om strategiska miljöbedömningar till 3 §) bör, som Naturvårdsverket och Boverket påpekat, i stället anges som syftet med hela den  Strategisk miljöbedömning, detaljplanering, betydande miljöpåverkan, effektivitet, Detta i kombination med att Boverket ännu inte (24 mars, 2006) utfärdat.